Login to your account

Username *
Password *

Rekisterinpitäjä

Propentus Oy (jäljempänä Propentus)
Prikaatintie 9, 45100 Kouvola
Puhelin: 010 321 3150

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Markkinointikoordinaattori Annika Valokari-Tähtinen
Prikaatintie 9, 45100 Kouvola
Puhelin: 010 321 3150, 050 372 1690

Tietosuojavastaava Heidi Eklund-Karvonen
Prikaatintie 9, 45100 Kouvola
Puhelin: 010 321 3150, 050 374 9901

Rekisterin nimi

Propentuksen yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperuste

Propentuksen yhteystietorekisterin ylläpitämisen perusteena on asiakassuhde, potentiaalinen asiakassuhde tai muu yhteistyöhön perustuva suhde.

Yhteystietorekisteriä käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon tai uusien asiakas-/yhteistyösuhteiden luomiseen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetysmenetelmiä käyttäen. Rekisteriä käytetään vain lain sallimin tavoin joko vastaanottajan asemaan kohdeyrityksessä, käyttäjän antaman suostumuksen tai solmitun asiakassopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin perustuen.

Rekisterin tietosisältö

Propentuksen yhteystietorekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimitiedot
 • Yhteystiedot:
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
 • Titteli
 • Yrityksen yleistietoja
 • Asiakassuhdetta koskevia tietoja
 • Propentuksen liiketoimintaan liittyviä tietoja

Yksilöivät tunnisteet

Henkilön tunnistetiedot:

 • Evästeet
 • Yksilöivät kirjautumis- ja käyttäjätunnukset Propentuksen käytössä olevissa järjestelmissä ja palveluissa

Arkaluontoiset tiedot

Propentuksen yhteystietorekisteri ei sisällä arkaluontoisena pidettäviä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja voi kertyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitä voidaan saada rekisteröidyltä itseltään tai luovutuksina muista henkilörekistereistä. Luovutukset voivat olla mm. ostorekistereistä saatavat sähköpostiosoitteet.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille osapuolille. Propentus Oy käyttää suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä MailChimp-sähköpostipalvelua. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteystietorekisterin henkilötiedot ovat Propentuksen myynnin, markkinoinnin, viestinnän, reskontran, asiakastuen ja muiden asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden käytössä näiden tehtävien edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia yhteystietorekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Yhteystietorekisterin aineisto suojataan käyttäjätunnuksin ja/tai salasanoin.

Propentuksen yhteystietorekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Propentuksen erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Propentuksen palveluksessa, sekä Propentuksen toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tietojen säilyttäminen

Propentus säilyttää vain Propentuksen toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella yhteystietorekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa henkilörekisteristä vastaavalle (markkinointikoordinaattori Annika Valokari-Tähtinen).

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Oikaisupyynnöt tulee osoittaa henkilörekisteristä vastaavalle (markkinointikoordinaattori Annika Valokari-Tähtinen).

Rekisteröidyn muut oikeudet

Henkilötietojen käsittely Propentuksen liiketoiminnan kannalta on lakisääteistä, joten rekisteröityjen ei ole mahdollista kieltää tietojen käsittelyä niin kauan kuin tietojen käsittelyperuste säilyy (esim. asiakassuhteen voimassaoloaika). Rekisteröidyiltä voidaan kerätä suostumus, mikäli heiltä kerätään henkilötietoja muuta kuin liiketoimintaa varten. Kiistatapauksissa rekisteröidyt voivat olla yhteydessä tietosuojaviranomaiseen.

Profilointi

Propentuksen yhteystietorekisterissä ei suoriteta automaattista henkilötietojen profilointia.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää tai nähdä demon? Ota yhteyttä identiteetinhallinnan asiantuntijaamme tai jätä soittopyyntö.
Katsotaan yhdessä miten organisaatiosi hyötyisi eniten Propentus United Identity -palvelukokonaisuudesta.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. +358 (0)10 321 3152